Přihláška jednotlivce (Entry form - individual)

Vyberte, kterých závodů se chcete zúčastnit.

Zvol kategorii (Choose a category)

Kategorie se dělí dle kalendářního roku. Účastníci závodu mohou startovat jen ve své věkové kategorii. Kategorie mohou být s ohledem na počet přihlášených závodníků změněny! V kategoriích žáků lze závodit pouze v jedné z kategorií in-line FITNESS nebo SPEED. Odrážedla, štafety se registrují v den závodu v závodní kanceláři.

V PŘÍPADĚ KOMBINACE KOLOBĚŽKY A BRUSLE ZVOLTE VE VÝBĚRU KATEGORII BRUSLE, ZAŘAZENÍ DO KATEGORIE KOLOBĚŽKY SI DOPLNÍME SAMI!

Osobní údaje (Personal)

Název klubu, popř. obec v případě, že závodník nezávodí za žádný klub.

Odesláním přihlášky stvzujete svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami závodu.